Drie-koningen

Voordat dit verslag begint, even een korte inleiding. Jezus; zoon van Maria en god/Jozef werd 2011 jaar geleden geboren; dit werd al gevierd door de KLJ.
Hij kreeg daarbij het bezoek van enkele herders die hem schapenvellen gaven tegen de koude (want we weten allemaal hoe koud het kan zijn in de woestijn) en de beroemde 3 koningen.
Deze laatste brachten hem goud, wierook en mirre.
Natuurlijk kon de zoon van God hier niks mee aanvangen en besloot hij het zo te regelen dat die drie koningen volgend jaar met iets beters afkwamen.
Vanaf dat moment gaan ieder jaar overal ter wereld kinderen een liedje zingen over het feit dat ze een nieuwe hoed willen en dat zijn vader het geld op een rooster (?) heeft geteld.

Na deze logische intrede volgt hier het korte verslag.
Deze activiteit was zoals wijlen Yasmine het zou zeggen “de allereerste keer” voor leiders in spé Dennis, Kirsten en Stef.
Ze bedachten een activiteit waarbij iedereen werd verdeeld in groepjes en zo ieder groepje zijn eigen ster en kroon mocht maken.
Hierna mochten de leden zich verkleden en zo samen met de leiding de straat op gaan. Ze gingen deur aan deur en zongen dat liedje wat samengevat kan worden in de zin “Mogen we snoep!”.
De ronde moest vervroegd worden gestaakt omdat we allemaal spontane suikerziekte kregen van alleen al te kijken naar die hoeveelheid snoep.
Terug in de joenit werd de snoep verdeeld onder leden (en leiding).
Het was zoveel dat de leiding besloot om maar wat snoep aan de kant te leggen voor een volgende activiteit.
Dus als een -12 lid dit leest, als je nog snoep wil dan moet je naar de volgende activiteit komen !!!

P.S.: Waarom vieren we de komst van de 3 koningen niet op Kerstdag maar op 6 januari?

3koningen1124

Picture 1 of 110

Share

You may also like...

Geef een reactie