Tussenkomsten voor kampen

Belangrijk:

Indien u hiervan gebruikt wenst te maken gelieve dit aan te geven door een mailtje te sturen naar leiding@kljkesselt.be in de periode September – Januari na het kamp.

 

Omdat we vinden dat KLJ voor iedereen moet zijn, proberen wij het klj jaar zo goedkoop mogelijk te houden. Toch blijven kampen een hele hoop geld kosten.
Gelukkig dragen de overheid en de mutualiteiten nu meer en meer bij in de kosten voor jeugdkampen.
Hieronder vind je een overzichtje van de mogelijkheden om de kampen een stukje goedkoper te maken.

Fiscale aftrekbaarheid van kampen

Even toelichten

Op 2 september 2005 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed dat de fiscale aftrek van de opvang van 3 tot 12-jarigen in Vlaanderen wil verruimen. Via dit besluit wordt ook opvang in “jeugdwerkinitiatieven”, zoals de KLJ, fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar.

Concreet betekent dit dat de uitgaven die ouders in 2010 doen voor de opvang van hun kinderen tot 12 jaar door de KLJ, in aanmerking komen voor fiscale aftrek. Deze kosten kunnen dus al worden vermeld op de belastingsbrief van 2011. Voorwaarde is wel dat die opvang doorgaat in de vakantieperiodes, dus bij ons kan enkel de kostprijs van weekends en het kamp in aanmerking komen voor fiscale aftrek.

Hoeveel is aftrekbaar en voor wie?

De kosten die jullie maken om uw kind op kamp te laten gaan zijn voor 100% aftrekbaar. Dit wil zeggen dat dit bedrag wordt verminderd van de belastbare basis waarop jullie belastingen moeten bepalen. Die 100% aftrekbaarheid is echter wel aan enkele beperkingen gebonden.

Ten eerste geldt die fiscale aftrekbaarheid slecht voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet hebben bereikt op het moment dat het kamp doorgaat. Indien je kind jarig is tijdens het kamp, dan kunnen enkel die dagen van het kamp in aftrek worden gebracht waarop het kind nog geen 12 jaar is.

Ten tweede is er door de fiscus een maximaal aftrekbaar bedrag van 11,20 euro per dag en per kind vastgelegd. Hieronder nog enkele voorbeeldjes ter verduidelijking:

  • Een lid van 10 jaar ging 11 dagen meeop kamp. De kostprijs voor dit kamp bedroeg 125 euro. In totaal ging dat welpje dus 11 dagen op kamp. Hierdoor hebben zijn ouders recht op een maximale aftrek van 11 x €11,20 = 123,20 euro en niet voor het volledige bedrag van 125 euro.
  • Een -12’er gaat op kamp van 17 tot 27 juli 2012  en is jarig op 20 juli 2012, dus tijdens dat zelfde kamp, 12 jaar. De ouders hebben dan recht op een aftrek van 4 x €11,20 = 44,80 euro. Namelijk 11,20 euro/dag voor de periode dat de -12’er geen 12 jaar was.

Praktisch

Om de kosten van het kamp te kunnen aftrekken, moeten de ouders over een “attest” beschikken die ze moeten meesturen met hun belastingsbrief ter bewijs. Zo een attest moet worden aangevraagd aan de leiding.

Een dergelijk attest omvat twee luiken:

  • In het eerste luik geeft de gemeentelijke jeugddienst de bevestiging dat het KLJ Kesselt erkend als jeugdbeweging
  • Het tweede luik: moet worden ingevuld door de leiding zelf en dit per kind en per vakantieperiode. Hierop staan vermeld:
  • de naam en voornaam van het kind
  • de geboortedatum van het kind
  • de periode van het scoutskamp of het scoutsweekend
  • het aantal dagen dat het kind meeging op kamp
  • het dagtarief
  • het totaal ontvangen bedrag

Het is wel nodig dat je als ouder per kamp en per kind een attest aanvraagt bij de leiding!

Samengevat

De ouders kunnen dus per kind en per kamp aan de leiding een attest vragen. Dit attest is voor ouders een bewijs van het bedrag dat zij voor deelname van hun kind betaalden, en dat ze van hun belastingen kunnen aftrekken. De attesten worden telkens rond de maand mei bezorgd zijn aan de betrokken ouders.

Meer info is er nog te vinden op de site van de Vlaamse Overheid.Als bovenstaande link niet werkt ga je naar www.vlaanderen.be/jeugd > Jeugdbeleid > Fiscale aftrek jeugdwerk

Mutualiteiten

Christelijke mutualiteit

De CM draagt met hun CM-fit & fun voordelen bij in de kosten van verschillende vrijetijdsbestedingen. Ook voor de kampen kan je hier een bijdrage vinden.

Voor meer informatie: ga naar www.cm.be > CM-diensten en -voordelen > Kies “Midden Vlaanderen” > bij “Fit en Fun” kies je vakantiekamp > onderaan vind je het formulier voor de aanvraag. Je kan dit formulier ook in je CM-kantoor afhalen of hier downloaden.

Liberale Mutualiteit

De LMvlg biedt hun leden een bijdrage voor jeugd- en kljkampen. Informatie vind je hier of je gaat naar www.liberalemutualiteit.be > Oost-Vlaanderen > Liberale Mutualiteit Vlaams Gewest > Jonge Gezinnen > Tussenkomsten voor jeugd- en kampen.

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ501)

Het OZ betaalt een deel van de kosten van kampen met een jeugdbeweging. Info vind je hier of je gaat naar www.oz501.be > Vakantie > Voordelige vakantie > jeugdbewegingskampen. Je vraagt een bewijsje aan ons, geeft dat af in je OZ-kantoor en het is in orde.

Partena Onafhankelijk Ziekenfonds

Partena betaalt jaarlijks €40 terug voor kampen. Hier vind je meer info. Je kan ook naar www.partena-ziekenfonds.be > Onze Diensten > Voordelenpakket > Beweging > Kampen en peerdaagse activiteiten

Neutraal Ziekenfonds

Ook het neutraal ziekenfonds steunt jongeren om op kamp te gaan. Hier vind je wat meer info. Of ga naar www.vnz.be > Aanvullende verzekering > terugbetalingen > Kampvergoeding.

Socialistische Ziekenfondsen

De Bond Moyson voorziet, onder voorwaarden, een jaarlijkse tegemoetkoming van € 15 voor jeugdkampen. Hier vind je wat meer info. Of ga naar www.socmut.be > Oost-Vlaanderen > Tegemoetkomingen > Jeugdkampen.

Hulpkas voor Ziekte- en Invadiliteitsverzekering (HZIV)

De hulpkas komt niet tussen bij jeugdkampen.

 

voor alle vragen hierover: contacteer leiding@kljkesselt.be.